ตอบแชทอัตโนมัติ

จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ทำนัดหมายล่วงหน้า

จัดโปรโมชั่นได้หลากหลาย

LINE Messaging API
(ระบบไลน์อัตโนมัติ)
ทำอะไรได้บ้าง?

เก็บข้อมูลลูกค้า

เพื่อใช้ในการส่งเสริม

การขายและการตลาด

สอบถามข้อมูล

สินค้า บริการ

และโปรโมชั่น

Booking

จองเข้ารับบริการต่างๆ

ในศูนย์บริการ

Notification

การส่งข้อความแจ้งเตือน

ไปช่องทางที่ลูกค้าให้ไว้

Rich Menu

ฟีเจอร์

สำหรับทำการตลาด

CRM

ให้ลูกค้าทำ CRM

ได้ง่ายและแม่นยำขึ้น

เก็บข้อมูลลูกค้า

เพื่อใช้ในการส่งเสริม

การขายและการตลาด

สอบถามข้อมูล

สินค้า บริการ

และโปรโมชั่น

Booking

จองเข้ารับบริการต่างๆ

ในศูนย์บริการ

Notification

การส่งข้อความแจ้งเตือน

ไปช่องทางที่ลูกค้าให้ไว้

Rich Menu

ฟีเจอร์

สำหรับทำการตลาด

CRM

ให้ลูกค้าทำ CRM

ได้ง่ายและแม่นยำขึ้น

ทำไมต้องทำ
LINE Messaging API
กับ BearyWeb
by Enterprise project
จ่ายทีเดียวจบ
มีทีมงานช่วยแก้ไขปัญหาที่ขัดข้อง
เข้าใจธุรกิจของลูกค้าว่าเหมาะกับ Function อะไร?
ข้อมูลผู้ซื้ออยู่ในฐานข้อมูลของลูกค้า
ไม่ว่าจะเรื่อง..
ตอบแชททันใจ
เก็บข้อมูล
จองคิวล่วงหน้า
สะสมแต้ม
LINE Messaging API
ก็ทำได้หมด
ตัวอย่าง LINE Messaging API

LINE Messaging API

ให้คุณได้มากกว่า

การเป็นระบบตอบแชทอัตโนมัติ